Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 288191

Dato: 27.11.2020

Jeg er jurist og mener at regler om karantenehotell er utydelige og med uklar hjemmel. Rundt om i verden, også i Norge, har det vært utbrudd på slike hoteller. Så smittevern er ikke gyldig grunn for å stappe mennesker på slike hoteller, hvis de for eksempel har avsidesliggende enebolig eid av ektefelle eller kjæreste til å ta karantene i. Reglene blir også anvendt på forskjellige måter fra hotell til hotell. Det sies at hotellene er innført fordi man ikke kan stole på at folk tar karantenen hjemme hos familien. Vel, man kan ikke stole på at ingen stjeler i butikken, men jeg har verken sett våpnene vakter på butikkene eller folk som fotfølger kundene og passer på at de ikke stjeler. Selv om mange jukser på skatten, er det jo ikke slik at skatteetaten overvåket alle transaksjoner på alle sine kontoer. At man ikke stoler på at folk holder seg til reglene kan derfor ikke være argument for å påføre folk utgifter og frihetsberøvelse.