Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 299289

Dato: 27.11.2020

Tiltak med pålagt karantenehotell inskrenker menneskers privatliv. Det virker diskriminerende mot nordmenn som bor i utlandet og familiemedlemmer til nordmenn og bosatte i Norge. Spesielt mot de som ikke får oppholde seg i leid bolig eller i karantene hjemme hos familie.

Tilby heller karantenehotell frivillig mot kostnad.