Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104243

Dato: 26.11.2020

Oppfordring til unntak fra karantenehotell for barnefamilier:

Loven diskriminerer barn og barnefamilier:

Det er uforståelig at utenlandske arbeidere og deres arbeidsgivere gis tillit til å dokumentere egnet oppholdssted, mens vi som småbarnsfamiliier og norske statsborgere med adresse i utlandet ikke gis muligheten for å gjennomføre en mest mulig sikker karantene i 10 dager helt alene i et lånt hus/lelilighet eller hytte før vi besøker familien vår.

Vi som kan dokumentere egnet bosted som overholder fhi's regler for innreisekarantene, burde få muligheten til å bo der. Vi er mange som har tomme hytter, leiligheter og hus hvor vi kan være, og det er ingenting som tilsier at vi ikke kan dokumentere dette like så godt som en utenlandsk arbeider eller dennes arbeidsgiver kan.

En mer logisk løsning burde være å la de utenlandske arbeiderne bo på hotell, mens barnefamiliene kunne blitt gitt tilliten til å dokumentere bosted hvor man er alene i 10 dager. Det er lite trolig at utenlandske arbeidstagere ville ha så store vanskeligheter ved å på disse hotellene, mens for oss med små aktive og lekesyke barn er det uforsvarlig. (se vedlegg over reglene man møtes med på hotellet)

Praktisk sett vil et hotellrom også være helt uegnet, når det kommer til at middagslurer, soving fra kl 19, spising, bleieskift, hjemmekontor for en av foreldrene, leking, alt skal foregå på samme rom/ stort sett i en seng.

Legger ved informasjonsskriv fra Clarion på Gardermoen - mener regjeringen virkelig at det er en reell mulighet å komme til hjemlandet når dette er stoppestedet i 10 dager - eller har politikerne glemt hvordan små barn fungerer?

Konklusjonen er at det ikke er forsvarlig for barn og barnefamilier, og loven gjør at denne gruppen indirekte nektes innreise til vårt eget hjemland - fordi vi 'uheldigvis' har barn.

(Det er også andre grupper som burde unntas fra loven om å tilbringe karantenen i karantenehotell: Feks folk med psykiske/fysiske utfordringer, kronisk sykdom eller folk med behov som spesialtilpasset diett ifht allergier/sykdom osv som gjør det umulig å skulle oppholde seg under regimet under i 10 dager)

Forslag:

1. Karantenehotell for utenlandske arbeidere

2. Mulighet for å dokumentere egnet oppholdssted for grupper hvor det er uforholdsmessig å skulle gjennomføre karantene på hotell: Barnefamilier, psykisk/fysisk syke, folk med behov for spesialtilpasset diett (Spesialbehov dokumenteres også ved innreise)

Grunnloven § 106:

"Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.
Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket."
Hilsen en familie på 3 norske statsborgere som- fordi vi har barn-ikke har muligheten til å komme inn i vårt hjemland og gjennomføre 10-dagers innreisekarantene før vi vår sønns bestemor og bestefar

Vedlegg