Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 645755

Dato: 26.11.2020

Håper problemstillingen med hvilke innreisende som utgjør smitterisiko kan fremmes. FHI mente klar at arbeidstakere og nordmenn fra land med samme smittetrykk utgjorde liten risiko (fx Danmark), men risikoen var heller arbeidsreisenes fra fx Polen.

Er utrolig urettferdig at norske arbeidstakere i utland «straffes med hotell», når vi kan henvise til egnet karantenested hos foreldre eller lånt fritidsbolig eiet av familie. (Alt fra hvor stor huset er, bilder, kontroll, kvm - er sikker på at alle gjerne gjør litt ekstra for å bevise egnet sted hvis det betyr karantene hjemme hos foreldre og nær familie).

håper egnet karantene sted kan presiseres i forskriften og at evt kontroll, bevis, etc kan brukes til dokumentasjon.

det er mye tryggere for mange å kjøre hjem over grensen, direkte til et egnet sted, enn å sendes inn på busser og på hotell hvor man kommer i kontakt med andre.