Høringssvar fra Facebook gruppe “Vi som ønsker våre foreldre fra ikke EU-land på besøk”, #LaFamilienMøtes

Dato: 26.11.2020

Vi viser til høring om forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene og vil med dette levere høringssvar på vegne av norske og utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge som har nære familiemedlemmer i land utenfor EØS og som på grunn av karantenehotellordningen i forbindelse med covid-19-utbruddet opplever det som svært belastende for våre besteforeldre og foreldre.

Her må vi takke mange for innspill og innsats i den tidligere saken slik at våre kjære foreldre får reise inn i Norge nå.

Dessverre så ble det introdusert karantenehoteller kort tid etter. Vi forstår at dette er tiltak for å redusere smittetall i landet og det er noe vi er alle opptatt av, men vi ber dere om å se på unntak fra dette og/eller finne alternative løsninger.

Problemstilling:

Ekstra stress, psykisk belastning og ikke minst økt smitterisko for besteforeldre og foreldre med introdusering av karantenehoteller.

De fleste foreldre og besteforeldre som har denne problemstillingen, er folk over 60-70år. Det er kun de som har et veldig behov for å reise i disse tidene gjør det, og de gjør det for å se familien, og spesielt barnebarn. Vi som inviterer de og garanterer for deres opphold i Norge, er selvfølgelig ekstra påpasselige for at både reisen hit og oppholdet her skal være så trygt som mulig.

På karantenehotellene er det en økt smitterisiko grunnet ekstra unødvendige kontakter og mulig smitte inne på hotellet. De allerede tar på seg mye stress og de fleste opplever det som for mye stress med karantenehotell; 10 dager uten å kjenne noen, uten kunne språket og bekymring for smitte med tanke på det antatt høye smittenivået på disse stedene.

Løsning:

Vi ber om unntak fra karantenehotellene for Besteforeldre/Foreldre som kommer til Norge for å besøke eller gjenforenes med barn og barnebarn (med besøksvisum eller familiegjenforening).

De fleste av oss, barnefamilier, har mulighet til å ha våre besteforeldre i karantene hjemme hos oss, som oftest med helt separat bad, soverom og inngang. Mange disponerer en hel leilighet slik at karantene kan tilbringes der. Det må være mulig å gjøre unntak for dette for besteforeldre og foreldre. Dette er mennesker som i de fleste tilfeller ikke har sett barn og barnebarn på over et år, noe som er noe av det viktigste for de å oppleve.

Som et tilleggstiltak i slike tilfeller, kan det kreves at hele familien er i karantene, noe som de fleste vil synes er et mye bedre alternativ. Dette forutsetter selvfølgelig i større grad at familiene som tar imot besøk følger smittevernsrådene og karantenereglene. Men denne gruppen mennesker vi her referer til, vil i mye mindre grad bevege seg rundt i samfunnet og heller oppholde seg med familien når de er på besøk. Pandemien har også vist at eldre mennesker er noen av de mest forsiktige når det gjelder eksponering.

I FHI sin statistikk står det ingenting om at besteforeldre i noen grad står for økt smitte i Norge. Her beskrives arbeidsinnvandring som hovedbidraget til importsmitte.

Noen forslag til alternative måter å kontrollere i innreisekaranteneperioden (i stedet for karantenehotell):

  • Obligatorisk COVID-19 test både før og etter innreise til Norge, med etterfølgende test noen dager senere.
  • Karantene etter innreise kan foretas på familiens bolig (bolig til barna og barnebarna), eller et annet egnet sted som disponeres av familien.
  • Garantiskjema som beskriver egnet sted for karantene
  • Elektronisk oppfølging for å sikre fullføring av karanteneregime
  • Obligatorisk karantene for hele husstand hvis et familiemedlem som kommer til Norge oppholder seg i den samme boligen som resten av familien (likevel separert mest mulig fra hverandre)

Vi vil understrekke at det er eldre folk, våre foreldre og bestefoldre, trenger mest omsorg og kjærlighet rundt seg i disse tidene, og i julen det behovet har alltid vært stort. Hvis karantenehotellordningen fører til besteforeldre lar være å reise til Norge til Jul, noe som vil være svært trist for familien. Det er mange som ikke har familie lenger der de bor og dermed ender opp helt alene i jula. Alternativet for mange familier blir da å reise til utlandet for å besøke besteforeldre, noe som betyr mange flere på reise og økt sannsynlighet for importsmitte ved retur.

Vi håper at vi med dette brevet kan påvirke deres innsyn på saken og at det åpnes opp for noen, slik vi ser det, relativt små unntak som vil ha en stor positiv effekt for mange.

Med vennlig hilsen,

Medlemmer av facebook-gruppen “Vi som ønsker våre foreldre fra ikke EU-land på besøk”

#LaFamilienMøtes