Høringssvar fra Pricia Hutapea

Dato: 27.11.2020

Jeg har en tante som er Franskstatborger som trenger å komme til Norge, da jeg og min søster er hennes nærmeste pårørende.

Hun er skrøpelige , 85 år, er i høy risikogruppe, hun har astma og har hatt slag ,høy fallfare og klarer ikke å bo alene.

Hun klarer ikke å bo alene i en karantene hotel for 10 dager.

Regjeringen bør se på disse tilfelle hvor besøkende er ikke i stand til å bo alene i et karantenehotell og gir dispensasjon til denne gruppen. Karantene kan tas hjemme hos personen som de besøker.