Høringssvar fra Andrij Abyzov

Dato: 27.11.2020

Høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Jev viser til høringsbrev 25.11.2020 med forslag til midlertidige endringer i lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Hele meningen med loven om vern mot smittsomme sykdommer er å begrense smitten. Så jeg mener at alle tiltakene som skal innføres skal begrunnes med data at de kan være effektive.

I NRK-programmet Debatten med Fredrik Sølvang ble det fortalt at antall mennesker i koronahoteller i løpet av to uker er ca. 1000. Det ble også fortalt at bare 4 av de ble testet positivt. Den mest sannsynlige grunnen til det at de som havner i koronahoteller også tilhører den gruppen som blir korona-testet ved innreise. Mens antall mennesker i koronahoteller er som sagt ca. 1000, var passasjerantallet i alle norske lufthavner på ca. 150 000 (kilde: Avinor). Man kan ekstrapolere og si at i løped av en måned antall mennesker i koronahoteller er på ca. 2000. Da blir prosentandel av de som sendes til karantenehoteller på ca. 1.3%. Jeg har selvfølgelig ikke adgang til ferske tall på passasjertrafikken i November, men det er ikke snakk om flere gangers reduksjon i passasjertrafikken i November vs Oktober. Så prosentandelen kan være 2%, 3% eller 5% men er likevel veldig lav. Denne prosenten er altfor lav for å kunne begrunne at tiltaket med karantenehoteller er et virkende middel for å redusere importsmitten. Også med tanken at det brukes som en skremsel (kilde: Debatten fra 24. november, Bjørn Guldvog, helsedirektør).
Ut i fra disse tallene og fakta det ser ut som et straffetiltak og ikke som et tiltak målrettet å eliminere smittespredning.

Et annet viktig punktum er at i koronahoteller er det en blanding av mennesker som ble testet negativt for COVID-19 og de som ikke ble det. Det kan skape situasjoner hvor friske mennesker, også eldre, kan bli smittet på selve hotellet. De forholdene som er nå på disse hoteller kan ikke utelukke det fullstendig.
Jeg mener at det er absolutt nødvendig å teste alle som reiser inn i Norge. Norske statsborgere som reiser fra utlandet ikke kan nektes adgang til riket, men de kan pålegges å utføre COVID-19 test ved adkomst med fly og innen en kort periode når de kommer med bil. Og det er nødvendig med en ekstra test i løpet av 6-10 dager, slik det er gjørt for eksempel i Finland som enda lavere smittetall enn Norge.

Med vennlig hilsen,
Andrij Abyzov