Høringssvar fra Lisa Løvheim

Dato: 26.11.2020

Jeg er norsk statsborger bosatt i Storbritannia med min britiske ektemann. Jeg har har stort behov for å se min familie etter et hardt år hvor jeg ikke har sett familie på snar et år. Mine foreldre har en leilighet vi to kan isolere i de ti dagene som er nødvendig uten kontakt med noen andre i den perioden. Jeg er gravid og redd for all den ekstra kontakten et koronahotell medbringer. Disse hotellene er ikke utrustet for smittevern, og det er skummelt å måtte være i kontakt med så mange etter å ha vært så forsiktig for en som en i risikogruppen. Utover det er kostnaden er altfor høy for to på britiske lønninger, og vi må begge ha sikkert nett for å kunne arbeide hjemmefra på hotellet - noe jeg forstår mange av disse hotellene sliter med. Som norsk statsborger har jeg aldri følt meg så diskriminert mot og uvelkommen i mitt eget land, ikke minst føler jeg at min sikkerhet ikke lenger er viktig for den norsk stat. Dette er vanskelig å forsone seg meg, og veldig skuffende. Det er skammelig at dere fortsetter å pushe koronahotell til tross for at oss som vil hjem til jul har i de fleste tilfeller tatt høyde for isolasjonskrav og koronatester ved ankomst da dette er et krav med klar rot i smittevern, og vil intet mer enn å sørge for at familien vi besøker har så liten risiko for smitte som mulig. For dem som ikke har et trygt sted å isolere er koronahotell et godt alternativ å ha. Problemet her er at reglene dere har innført mhht koronahotell har ingen rot i smittevern, og fra min side virker det som vi nordmenn i utlandet/familie av nordmenn må betale prisen for at billig arbeidskraft fra utlandet skal få komme inn. Dere må ikke glemme at dere er folkevalgt, og dette er et stort tillitssvikt.

Det kan ikke være riktig at kun milliardærer fra USA, Saudi Arabia, Kina, Russland,... , som eier bolig i bla. Norge, kan få fritt innreise til Norge uten å måtte oppholde seg på koronahotell kun basert på at de kan dokumentere eierskap til norsk bolig, mens norske statsborgere som bor midlertidig i utlandet, som ikke eier en bolig i Norge, men som har sørget for egnet sted å sitte i karanten hos familie eller venner, blir tvunget til å bo i et koronahotell. Dersom dette står, er det meget diskriminerende, og viser at det er kun lommeboken som betyr noe når man skal vurdere hvem som slipper å bli tvunget inn på koronahotell ved innreise til Norge. For å begrense innreise til Norge har man rett og slett bestemt at det er kun (styrt)rike personer som slipper koronahotell.

Grunnen til høy importsmitte tidligere er at man slapp in arbeidere fra "røde" land uten karantentid eller krav til test før innreise, noe som førte til at de smittet andre arbeidere på brakkebyer og på arbeidsplassen ellers. Det har vært minimalt med nordmenn som har kommet inn og smittet familie og venner, da de har stort sett fulgt karantenebestemmelsene og isolert seg i 10 dager etter innreise. Hvorfor skal nå denne siste gruppen straffes for manglende bestemmelser og etterlevelse av smittevernsregler for fremmedarbeidere på norske arbeidsplasse?

Ang. 4.4.2 a) Forslår denne endres til:

"De som er bosatt i eller eier eller disponerer bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.