Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171468

Dato: 27.11.2020

Jeg ønsker at mer fleksibilitet for dem som kan bekrefte at de har en plass å overvære karantenetiden ved hjemkomst til norge. Lovlig innreise bør dermed ikke knyttes til om vedkommende har eiendom i landet. Det er mange tilfeller av norske statsborgere med mulighet til å bo hjemme hos familie og som også har muligheten til å være i karantene der.