Høringssvar fra Asbjørn Rasch

Dato: 26.11.2020

Høringssvar Karantenehotell

Fra

Asbjørn Rasch

Eivind Jarls gt 18a

4631 Kristansand

Grunnleggende

Alle med tilknytning til Norge må behandles likt.

Med tilknytning til Norge menes nordmenn, utlendinger med oppholdstilatelse i Norge, og deres familier og nære relasjoner.

Gis det generelle unntak fra karantene plikt, må dette også omfatte barn, ektefelle, forlovede eller kjæreste som reiser sammen med den som har fritak.

Som familietilknytning må det i tillegg til direkte slekt opp og ned inkludere nære relasjoner som samboer, forlovede, kjærester og stebarn.

Tilknytning må kunne dokumenteres ved at nordmenn eller utlendinger med oppholdstilatelse fyller ut et erklærings skjema der de bekrefter tilknytningen og beskriver hvor karantene skal avholdes.

Krav til å eie eiendom ol. må skrapes, det har ingen praktisk verdi.

Alt bør dokumenteres med erklæringer der man er personlig ansvarlig for innholdet, dette er slik vi normalt gjør det i Norge, tillits basert, men med personlig ansvar.

Dette kan den reisende framvise ved innreise.

Den reisende må kunne ha ansvar for medreisende familie/nære relasjoner som det forutsettes at følger samme karantene regime som den hovedreisende, altså krav til dokumentasjon for kun en i reisefølget med påtegning av reisefølget, men karantenen må kunne avholdes sammen, uavhengig om det er i privat regi eller på hotell.

Om den reisende ikke er norsk eller har oppholdstillatelse i Norge eller ikke har tilfredstillende karantene fasiliteter, der avstand til personer utenfor reisefølget ikke kan overholdes, eller mangel på tilknytning til Norge som turister ol. bør det være mulig å pålegge hotell, men da må ikke reisefølget splittes mot sitt ønske.

Med unntak av for ordinære turister må regningen for dette bæres av de som pålegger hotell.

For turister bør det være valgfritt om å betale hotell eller bortvises.

Rene turister kan også vurderes om skal nektes innreise.

For brudd på forskrifter rundt karantene og isolasjon under pandemien må det påtales og straffes uavhengig om de kommer fra utlandet eller normalt har opphold i Norge. Norge kan ikke forskjellsbehandle mennesker som er pålagt karantene eller isolasjon det må følges av alle. Det må være et personlig ansvar at regler blir overholdt, brudd på dette bør straffes så det har avskrekkende effekt.

Uansett må det ved alle vedtak være en reel klagemuligheter for den enkelte. Med reel menes der klagen avgjøres mens saken fortsatt er aktuell.

Avsluttningsvis skal dere være oppmersom på at dette påvirker svært få av norges befolkning, derfor vil dere nok få svært få kritiske spørsmål, med bakgrunn i at det for de fleste ikke har noe forhold til dette utenom at de kanskje ser at jo strengere jo sikrere for dem personlig. Men for de som blir rammet av dette betyr dette svært mye, det betyr ikke at de ønsker å utsette andre for risiko men forholde seg til sikre gode karanteneforhold.

Så vil det nok som altid være noen som ikke bryr seg om dette, de må behandles separat ikke som en del av de som ønsker å følge reteferdige fornuftige pålegg.

Jo mer rettferdig dette håndheves vil den gruppen som ikke følger rådene være mindre.

Asbjørn Rasch