Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112120

Dato: 26.11.2020

FORSLAG:

Det må gjøres unntak fra karantenehotell i tilfeller hvor det kan dokumenteres at det er uforholdsmessig å oppholde seg på et lite rom i 10 dager.

- Barnefamilier

- Eldre

- Folk i risikogruppen

- Mennesker med psykiske utfordringer / sykdom

- Mennesker med fysiske utfordringer/ sykdom

osv

Dokumenteres ved legerklæring o.l før innreise sammen med dokumentasjon på egnet karantenested etter FHI's regler i 10 dager