Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331575

Dato: 26.11.2020

Foreslår endring i forslaget til å likestille 'eie' og 'leie'. Dersom forslaget blir lovfestet med den ordlyden som foreligger i forslaget, vil det føre til at norske statsborgere, som eier bolig i Norge, er bedre stilt for loven sammenlignet med norske statsborgere som leier bolig. Å gjøre en gruppe av norske statsborgere bedre stilt oven for norsk lov er ikke ønskelig.