Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240498

Dato: 27.11.2020

Ref. høringsbrev fra 25.11.2020 - forslag til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene)

Jeg opplever at dagens håndheving av reglene oppleves som en stor inngripen i rettferdighetsfølelsen og virker diskriminerende. Myndighetene har siden mars vist at det er risiko for flere runder av Covid-19. Dagens løsning med hotellkarantene har vært lite gjennomtenkt og viser tydelig hvor dårlig håndtert situasjonen er.

I vår situasjon så har kjæresten min og meg tilnærmet ukependlet over landegrensene frem til pandemien kom i våres. Covid-19 i seg selv har vært en stor belastning. Det er en ekstra belastning å kontinuerlig måtte sette seg inn i nye regler på både FHI og Helse-Norge sine sider. Disse sidene har tidvis gitt motstridende informasjon. Det siste jeg vil er at kjæresten min skal ha en ekstra påkjenning med 10 dagers hotellkarantene, det fortjener hun ikke.

At myndighetene nå ønsker en høring for å utvide sitt handlingsrom er bekymringsverdig og viser dårlig evne til å håndheve de tiltakene som allerede var tatt i bruk. Det er også grunn til bekymring at behovet for nåværende tiltak er dårlig dokumentert, det er ingen grunn til å tro at utvidet myndighet vil hjelpe. Udokumenterte tiltak vil derimot svekke tillitten til de tiltak som blir iverksatt, spesielt med tanke på usikkerheten om hvor langt pandemien vil dra ut i tid.

Å få kontroll på importsmitte kan gjøres ved en erklæring der hver enkelte dokumenterer at de har satt seg inn i regelverket, samt at enn dokumenterer tilgang til egnet oppholdssted i karanteneperioden. Oppfølging av at de reisende følger regelverket kan gjøres ved tilfeldige kontroller, slik som i andre land i Europa. Hotellkarantene kan derimot være et godt tilbud og verktøy som hver enkelt kan vurdere dersom man ikke har mulighet til annet.

Med vennlig hilsen,

Sebastian