Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 317270

Dato: 27.11.2020

For oss med familie og kjærester i utlandet fremstår det som fullstendig urimelig, uforståelig og urettferdig at karanteneperioden ikke skal kunne tilbringes i privat bolig, eid eller leid burde ikke spille noen rolle, da det ikke er relevant i forhold til smittespredning. Avstand og isolasjon er relevant og det er det samme enten du tilbringer den i eid eller leid bolig. Hotellkaranten fremstår desto merkeligere med tanke på FHI sin rapport hvor de oppgir: «hovedutfordringene med importsmitte er arbeidsreisende, samt nordmenn som ikke følger karantenebestemmelsene. Svært få utbrudd i dag skyldes besøk av familie eller kjæreste.»

Familier og kjærester er en gruppe som ikke på noen som helst måte er ute etter å bryte smittevernregler, snarere tvert imot. Vi er en stor gruppe som på samme måte som alle andre, har bidratt i denne dugnaden, men vi lider av å ikke kunne få tilbringe tid med våre nærmeste. Etter 8 måneder begynner dette å tære på. Vi er kun ute etter å treffe våre, etter et tøft år der man har stått ganske alene. Å bli tvunget til å stå uten de som betyr mest for en i en allerede tøff tid, er fryktelig trist og mentalt slitsomt. Det snakkes så fint om tiltak til unge, gamle, syke og ensommes psykiske helse under denne pandemien og jeg kunne ikke vært mer enig i hvor viktig det er. Samtidig er vi en stor gruppe som føler oss fullstendig uviktig og glemt i alt dette. Vi skal også komme oss gjennom dette med helsa i behold. Ta det med i betraktning når dere gjennomgår disse tiltakene neste runde.