Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 233051

Dato: 26.11.2020

Arbeidstakere i utlandet (mitt tilfelle Danmark) bør stilles på samme linje som andre norske statsborgere. Retten til å holde karantene hos sine foreldre, eller bolig selvom det ikke er en eierbolig.
Det er virkelig diskriminerende at de ressurssterke med eierbolig skal ha flere fordeler, enn andre. Igjen et ikke-likestilt samfunn.