Høringssvar fra Bjørn A. Kristiansen

Dato: 27.11.2020

Demokrati, logikk og empati.

1

Den største kilden til importsmitte, arbeidsinnvandring, burde i prinsippet ha samme restriksjoner som andre grupper i samfunnet, herunder karantenehotell.

Her kan det synes som om som de som roper høyest (Les; arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner) blir hørt og at enkeltindivider ikke blir hørt.

2

Nordmenn som må til karantenehotell burde IKKE måtte betale kr. 500 per natt, per person.

Det er uforholdsmessig strengt å be en småbarnsfamilie om flere tusen kroner slik at de kan reise hjem. Det er heller ikke tatt hensyn til inntekt/formue.

Med tanke på alle de milliardene som går til nesten alle samfunnsområder i forbindelse med pandemien er det smålig at enkeltindivider må betale. Karantenehotell-kostnadene vil utgjøre en forsvinnende liten del av totalkostnadene myndighetene har med pandemien.

3

Myndighetene har konstatert at selvpålagte karantene i privat regi ikke har fungert godt nok.

Med tanke på hotellene som ikke har lokaler tilpasset smittevern, og hotellmedarbeidere uten kompetanse på smittevern kan det synes å være ganske (dum?) dristig av regjeringen/myndighetene å lansere koronahotell.

4

Myndighetene burde iverksette en test system, hvor innreisende testes ved innreise og 5-6 dager senere. Dermed har myndighetene et mye tydeligere bilde de kan basere innreisereglene på.

Gang på gang diskuteres det at regjeringen har feilet når det gjelder data innsamling mht Covid-19. Per dags dato kan det synes som om at regjeringen famler litt i blinde, og sårer mange uskyldige nordmenn i prosessen.

5

Fokuser og bruk heller tid på å lage tydeligere- og strengere regler for hjemme karantene.

Oslo den 27. november 2020

Mira Zuckermann Bjørn A. Kristiansen