Høringssvar fra Mikael

Dato: 26.11.2020

Jeg mener det er uakseptabelt at noen som kan dokumentere en tom bolig å utføre karantene på i Norge, skal utsettes for smitterisikoen og psykologiske/økonomiske påkjenninger man får ved å bli sendt på karantenehotell. Det finnes flere eksempler på smitte ved karantenehoteller.