Høringssvar fra Marius Stensrud

Dato: 27.11.2020

Når det gjelder husstander som reiser samlet inn til Norge, hvor minst én av medlemmene er unntatt gjeldende krav om opphold på karantenehotell, så er det uforsvarlig å kreve at enkelte medlemmer av husstanden skal reise til et karantenehotell mens resten får dra hjem.

Ved å splitte husstanden ved grensen, vil man kun kunne oppnå ytterligere spredning av eventuell smitte fra husstanden. I tillegg vil husstanden, hvis splittet i to grupper ved grensen, være dobbelt så utsatt for smitte utenfra.

Gitt at det å splitte en husstand ved grensen derfor både er en grov inngripen i folks privatliv med spesiell fare for uheldige konsekvenser for deres mentale helse, og som utsetter husstanden og befolkningen ellers for økt, ikke senket, smittefare, er det derfor uforsvarlig å kreve gjennomførelsen av dette.

Gjeldende unntak hvor minst én person i husstanden eier en bolig i Norge dekker altfor få tilfeller og er altfor diskriminerende; logikken over gjelder uavhengig av hvor mange boliger husstander eier.