Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 823811

Dato: 26.11.2020

Jeg skriver denne mailen med et standpunkt som norsk statsborger, med

utenlandsk kjæreste fra England.

Jeg og flertallet i Facebook gruppen; «Oss med familie eller kjæreste i

utlandet under Covid-19 2020» er ekstremt opprørt over de nye

innreisereglene dere har lagt frem. Erna Solberg sa at dere strammer inn nå

slik at vi kan ha en mest mulig normal jul/nyttårsfeiring med våre elskede. Å

feire disse høytidene sammen med sin elskede fra utlandet blir umulig for

mange, etter de nye reglene som ble presentert torsdag 5.11.2020.

Deres nye regler lyder slik; «Krav om opphold på karantenehotell vil gjelde

for alle som kommer hit uten å ha bopel i Norge, eller som ikke har en

arbeids- eller oppdragsgiver i Norge som kan sørge for egnet oppholdssted,

sier Erna Solberg.»

Mange nordmenn med familie/ektefelle/kjæreste fra utlandet hadde planlagt

å tilbringe jul/nyttår med de sistnevnte, i Norge – dette var enkelt

gjennomførbart med reglene som tillot at den besøkende kunne tilbringe sin

innreisekarantene i hjemmet til den de besøker. Regjeringens tidligere regler

tillot at de besøkende kunne tilbringe innreisekarantenen i hjemmet til den

de besøker. Deres nye regler tilsier at dersom min kjæreste skal besøke meg;

er ikke mitt private hjem et egnet karantenested i deres øyne – selv ikke med

negativ test før avreise til Norge. Arbeidsgiver har retten til å si at de har et

egnet oppholdssted til sin arbeidstaker, men jeg har ikke retten til å si at jeg

har et egnet karantenested til min kjæreste – dette stiller jeg meg kritisk til.

Dersom jeg har et egnet sted der min utenlandske kjæreste kan oppholde seg i innreisekarantenen, burde dette være ok – på lik linje med at arbeidsgiver kan oppgi egnet oppholdssted til sin arbeidsgiver. Tilliten legges hos arbeiderne, men ikke enkeltmennesker som meg – som skal motta besøk fra utlandet. Vi føler oss straffet av handlingene til utenlandske

Dersom ikke påbudet om karantenehotell fjernes før jul, vil dette si at

regjeringen har motstridet seg selv. Erna ønsker at vi feirer høytidene med

de vi elsker, men mange sine elskede befinner seg i utlandet. 10 dagers

karantenehotell forhindrer mange å reise til Norge i høytiden, på grunn av

jobb. Dersom den reisende har jobb, er det meget sannsynlig at denne

personen ikke har mulighet til å ta seg fri – og dra til Norge 10 dager før

juleaften for å oppholde seg i karantenehotell. Dersom den reisende fra

utlandet kun ønsker å feire nyttår i Norge med sin elskede, blir dette fysisk

umulig – grunnen til dette er: for å oppfylle 10 dagers karantenehotell ville

den reisende vært innestengt på hotell på selveste juleaften for å være ute

av karantenehotellet på nyttårsaften 31.12.2020. Disse argumentene er

bakgrunnen til at jeg og mange mener regjeringen motstrider seg selv, med

tanke på at de ønsker nordmenn en fin høytidsfeiring med våre elskede – de

gjør det tilnærmet umulig for oss å være med vår familie/ektefelle/kjæreste

ved jul og nyttår.

Debatten på NRK satte lys på situasjonen, og det ble innrømmet at reglene

er ulogiske på mange måter. Regjeringen ønsker å unngå undøvendig reising, noe

som er forståelig. Men, det er ikke undøvendig at våre kjære kommer på

besøk, spesielt i høytiden. Regjeringen har ingen statistikk som viser at

familie/kjærester/ektefeller har tatt med smitten. Derfor er vår oppfatning at

reglene er basert på poltikk, og økonomi. Dette er diskriminering på høyt nivå. Et faktum er at

en slik ordning fører til at flere nordmenn drar ut av landet. Dette kan føre til

at folk tar seg fri fra jobb, for å innvilge karantenetid ved hjemreise. Poenget

et at det er mange konsekvenser av et slikt vedtak, om karantenehotell.

Den besøkende fra utlandet har begrenset antall dager de kan være i Norge,

med bakgrunn i studier og jobb i hjemlandet. Regjeringen adskiller oss fra

våre elskede i utlandet, i en sårbar tid. Regjeringen sier de prioriterer helse og

unge, men min helse er ødelagt - som ung person fordi dere adskiller meg

fra min kjæreste. Det er ikke bare begrenset tid som spiller en avgjørende

faktor, men også penger. Et hotellopphold på 10 dager er en stor tvungen

kostnad. Regjeringen har ikke statistikk og grunnlag for påtvungen karantenehotell for kjærester fra utlandet.

Det har allerede blitt gjort flere unntak, som gjør at reglene oppfattes som urimelige på dette tidspunktet. Dersom reglene handlet om å forhindre all importsmitte, hadde reglen om karantene hotell gjaldt alle som kommer til Norge - dette ville vært rettferdig. Men, reglene føles urettferdige når unntak gjøres for noen grupper, men ikke andre. Det finnes eksempler på at unntak ble gjort innen sport, og nobels fredspris utdeling. Naturligivs gjør slike unntak at vi mister tillit til systemet.

Studenter i Norden er et unntak for karantenehotell, disse får være i karantene i hjemmet til sine foreldre og søsken. Utgjør tusenvis av studenter en mindre smittefare i hjemmet, enn kjærester? De er begge potensielle smittebærere på lik linje, men blir behandlet ulikt.

Gitt at det ikke er noen klar sluttdato for disse kravene, etterlater det oss

ingen annen mulighet enn å betrakte dem på ubestemt tid. Vi ber om klarhet

og omtanke; kravet om testing og karantene i hjemmet til den du besøker

bør være nok. Tvangsinneslutningen til et "karantenehotell" er for drøy når

de kan være i karantene i en bolig hvor de ellers ville bodd i.

Jeg mener smittetallene ikke kommer til å gå ned om regjeringen ikke innfører tiltak

som setter gruppene som bringer importsmitte til Norge i karantene.

Unntakene i innreiserestriksjoner er for gruppene som gjentatte ganger blir

identifisert som de største bidragsyterne, ikke familie og kjære. Samtidig er

det denne gruppen som får konsekvensene, som ikke vil lettes på før smittetallene

går ned? Om regjeringen og Stortinget hadde innført tiltak for tette

registrering, sporing og oppfølging av hjemmekarantene så hadde nok

smittetallene gått ned.

Det er skadende for den mentale helsen å bli fraskilt fra sine kjære. Derfor

ber jeg dere inderlig om å vise omtanke, og forstå at kravet om

karantenehotell setter mange i en vanskelig situasjon. Kravet om negativ test

før avreise til Norge er akseptabel, og forståelig. Kjæresten min har besøkt

meg to ganger i covid-19 pandemien, og ikke fått covid-19 på noen av

reisene. Han har fulgt alle regler, og vært kjempe forsiktig. Det føles

urettferdig at vi blir fraskilt når vi har fulgt alle regler før, og overholdt

smittevern. Det finnes tusenvis av mennesker med samme opplevelse som

min kjæreste og jeg, vi følger reglene – men likevel får vi ingen tillitt.

Jeg ber innstendig om at dere viser omtanke til oss med familie/kjæreste i

utlandet som ønsker besøk i jul/nyttårstider. Vi føler oss ignorert, og straffet

– selv om vi overholder reglene som blir gitt. Ingen vil sitte alene i høytiden.

Det er inhumant, og urettferdig at reglene er slik de er i dag.

Ingen passer på at arbeidstakerne forblir på sitt enerom i en brakke, men

våre kjærester blir innestengt på hotell med vakter i gangene.

Kravet om karantenehotell gjør det umulig for mange å møte sine kjære, noe

som er ekstremt skadelig for den mentale helsen, spesielt i høytiden jul og

nyttår.

Den andre bølgen i Australia startet på et karantenehotell. Dersom vasking

på rommene ikke er gjort nøye nok, vil dette sette den neste gjesten i fare -

og det kan faktisk hende at gjesten får korona på karantenehotellet. Vi har

allerede sett eksempler på at renhold på hotellene ikke har vært gode nok.

Dagens regler er ulogiske, og urettferdige.

Negativ test før avreise burde holde i massevis, pluss karantene hos den du besøker.

Studenter kan være i karantene hjemme hos sine foreldre, men våre

familiemedlemmer og kjærester kan ikke det. Hvorfor gis tilliten til noen og

ikke andre?

Vi føler oss urettferdig behandlet! Dere kan ikke gjøre dette mot deres egne

befolkning, spesielt i en slik sårbar tid! Å være med sine kjære er en

nødvendig reise, men reglen om karantenehotell gjør det umulig for mange

å være sammen. Derfor, ville det gitt mening om:

10 dagers karantene utført i dokumentert bolig/fritidsbolig. Stikkprøver kan

tas for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt. Denne

ordningen blir brukt i land som Danmark med gode resultater.

Bosted som disponeres av norsk statsborger eller beboer men behøves ikke

å eies av sistnevnte. Karantene bør være tillatt i bolig/fritidsbolig som

- Leies av reisende

- Eies eller leies av familie eller kjæreste i Norge

Obligatorisk negativ COVID-19-test ved innreise, med mulighet for testing xx

antall dager etter innreise. For å forenkle smittesporingsarbeidet og

identifisering av smittebærere.

Mulighet for at privatpersoner på lik linje med arbeidsgivere kan garantere

for familie og kjærester, ved bruk av garantiskjema slik som

kjæresteerklæring.

Klarere kommunikasjon rundt konsekvenser for brudd på karanteneplikten

inkl. bøteleggelse og anmeldelse av både innreist familie/kjæreste og den

som garanterer for vedkommende.

Elektronisk oppfølging av de innreisende i form av app, telefon, elektronisk

armbånd o.l. Land som Polen, Canada, Japan, Sør-Korea og Tyskland bruker

elektronisk oppfølging. Tiltaket har gitt et tids- og ressursbesparende

resultat, samtidig som det begrenser smittespredning fra utlandet.

Kjære politiker,

I uke er et forslag til midlertidige endringer i smittevernloven på høring og vil snart bli behandlet av dere på stortinget.

Forslaget kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet og gjelder "forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene”.

Vi er en stor gruppe mennesker i Norge som er blitt sterkt påvirket av karantenehotellordningen fordi vi har familie eller kjærester i utlandet, eller selv bor i utlandet med familie i Norge.

Kort sagt: Karantenehotell-ordningen gjør at vi og våre kjære har vært separert over lenger tid mot vår vilje, og vil fortsatt bli separert over en uoverskådelig fremtid. Karantenehotellordningen skulle ha vært tidsbegrenset, men om forslaget går igjennom som det er formulert i dag, vil de fleste av oss ikke ha mulighet til å være sammen med sine kjære til jul, nyttår, og langt etter det: så lenge ordningen gjelder.

Vi oppfatter karantenehotellet som udemokratisk og diskriminerende, men også som potensielt farlig for de som tvinges å oppholde seg der. Vi vil gjøre alt vi kan for smittevernet. Derfor legger vi frem i brevet alternative forslag som av internasjonale eksperter har blitt bedømt som tryggere og mer effektiv smittevern, f eksempel en forsterket hjemmekaranteneordning.

Vi har også begynt å samle underskrifter for å vise hvor mange vi er som behøver en alternativ ordning. Mer enn 2000 personer har allerede skrevet under: http://chng.it/pyZWdvrrTG

Vedlegg