Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163165

Dato: 26.11.2020

Etter lite besøk hos både venner og familie i Norge i 2020 sender jeg herved høringssvar. Jeg er norsk statsborger, men har bodd og jobbet i Danmark siden 2016. Jeg forstår utmerket godt viktigheten av restriksjoner og tiltak for å minimere smitte, og i den anledning vil jeg gjerne uttale meg om min situasjon.

Min søster bor også i København, hun er studerende, og han dermed reise hjem til familien på juleferie, med karantene hjemme hos våre foreldre. Jeg har egnet karantenested i form av leilighet hos min bror med separat rom og bad, som mere enn gjerne dokumenteres. Jeg lengter hjem til familie, og til venner med små barn, hvor jeg i 2020 ikke har hatt mulighet til å være tilstede. 10 dager ekstra i nærheten av min bror under karantene, gir meg en ønsket situasjon. Jeg gir gjerne dokumentasjon på hvor jeg befinner meg under karantenen, og jeg har ingenting imot stikkprøver på adressen samt på telefon - jeg forstår selvfølgelig godt at restriksjonen for karantenehotell er på grunnlag av økt importsmitte, samt brudd på karantenereglene. Jeg synes dog det er trist at "oss" som ønsker å følge regler, og oppføre oss som ønsker under nåværende pandemi, skal straffes på grunn av en mindre grupper mennesker som ikke har de samme grunnleggende verdier.

Jeg håper på lempelser her den 3. desember, så jeg kan få karantenen med min familie. Men, jeg er for stikkprøver, bekreftelse av karantenested (kan dette gjøres digitalt for å minimere ressursbruk f.eks? - da jeg godt se at dette kan være vanskelig å håndheve for staten).