Høringssvar fra Malene Christiansen

Dato: 26.11.2020

Ønsker at det åpnes opp for at norske statsborgere som arbeider i de nordiske landene kan få komme hjem å være i karantene. Jeg var folkeregistrert i Norge frem til starten av november 2020, men måtte endre da jeg fikk arbeid her slik at jeg nå er folkeregistrert i Danmark. Jeg har en adresse jeg leier i Norge, som jeg har leid siden 2014. Denne adressen forsvant fra registrert adressen på altinn.no så raskt jeg ble folkeregistrert her i Danmark. Jeg har mulighet til å være på den adressen alene, og har fortsatt alle mine eiendeler på den adressen da jeg fortsatt leier den.