Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267370

Dato: 27.11.2020

Svar på høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Viser til overnevnte høring fra Justis- og beredskapsdepartementet 25. november 2020.

Jeg støtter gjennomtenkte og effektive smittevernstiltak, da pandemisituasjonen i Europa og andre deler av verden fortsatt er urovekkende og problematisk. Karantenehotell for innreisende som har et alternativt oppholdssted hvor de kan følge smittevernreglene Norge har innført er ikke et slikt tiltak. Det er mangel på bevis om at slike hoteller i andre land har fungert slik de skal, men det er bevis på at de har bidratt til mer spredning av covid-19-viruset. Innreisende som har et alternativt oppholdssted som de enten eier, leier, eller låner gratis bør derfor ikke bli sendt på karantenehotell.

Slik situasjonen er nå, er risikoen større for å bli smittet av covid-19 på et karantenehotell for høyt. Grunnet hasteinnføring av dette tiltaket har vaktene ikke tilstrekkelig opplæring, hotellene er ikke tilrettelagt med tanke på smittevern, og gjestene har kontakt med hverandre for eksempel når de skal hente kaffe på enkelte hoteller. Dette er bekymringsverdig og betyr at mange har tryggere alternativ med tanke på karantene.

Dersom ordningen med karantenehotell fortsatt blir videreført, burde situasjonen på hotellene forbedres drastisk. Vakter må bruke masker på korrekt måte hele tiden på jobb, noe vi har hørt fra gjester på hotellene at de så langt ikke har gjort. Rom må vaskes grundig før gjester blir sendt til et rom. Det er flere eksempler på at folk har flyttet inn på rom hvor det er søppel fra tidligere rester, for eksempel snusposer fra en tidligere gjest.

I tillegg er det nødvendig at forholdene ligger til rette for å ha hjemmekontor, fullføre eksamen, og andre nødvendige aktiviteter som personer i karantene kan være avhengig av å gjøre mens de er i karantene. Enkelte vil risikere å stryke på eksamen eller miste jobben dersom de ikke har stabil tilgang til et relativt velfungerende internett.

For å karantenehotellets gjesters bør det være en lav terskel for å kunne gå tur i områdene rundt karantenehotellet grunnet psykiske og fysiske konsekvenser av å være innesperret på et rom i ti dager.

Ordningen om karantenehotell bør ikke videreføres dersom dette bryter med menneskerettighetene eller går i mot Norges grunnlov.