Høringssvar fra Lana Levina

Dato: 26.11.2020

De som faktisk tok med smitten er et unntak fra hotellet.
Studentene kan være i karantene hjemme hos sin familie.
Hvordan er det tryggere for en student å være i karantene hos sin familie, enn min kjæreste å være i karantene hos min familie.
Er ikke studentene potensielle smittebærere også?
Arbeiderne kan være på “egnet sted“ gitt av arbeidsgiver, vi har allerede sett utallige eksempler på at reglene ikke blir fulgt på disse stedene.
Det er nettop dette som gjør at jeg mister all forståelse og respekt for reglene.
Jeg hadde forstått reglene dersom de gjaldt for ALLE, som ville betydd at regjeringen tenkte på smittevern og potensielle utbrudd.
Men når reglene ikke gjelder for alle, så blir det urettferdig og politisk.

Vedlegg