Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 220209

Dato: 27.11.2020

God Morgen Regjering.no


Jeg skriver til dere, ikke bare pga. personlige grunner om dette som vil ramme oss som familie. Jeg skriver fordi jeg mener at dette ble vedtatt i hast, og slår urettferdig ut, derfor:

Fjellvett regel "Vend i tide, det er ingen skam å snu"

Har forståelse for tiltakene for å bremse smitten under pandemien, men til tross for det, plikter dere som øverste myndighet og handle rettferdig og i tråd med Grunnloven.

Takk for Deres tid.