Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 243243

Dato: 27.11.2020

Innspill til karanteneordningen:

  • Det burde gjøres samme unntak fra karantenehotellordningen for nær familie av folk bosatt i Norge som gjelder for studenter. Dvs ektefeller/samboere og barn under 18 år. At nær familie av folk bosatte i Norge må i karantenehotell er et ekstremt inngripende tiltak, som frarøver disse retten til et familieliv, og som studenter er unntatt av ikke smittevernfaglige grunner. Det er svært urettferdig at studenter i utlandet, voksne mennesker, for komme hjem på besøk hos sine foreldre uten å måtte bli i karantenehotell (inkludert de som er folkeregistrert i andre nordiske land, som derfor har studert i utlandet mer enn 6 mnd), når det samme unntaket ikke gjelder for ektefeller for de som bor i Norge. Det er en minst like rimelig antakelse at ektefeller og barn av de som bor i Norge har et egnet sted å tilbringe karantene (hos sine ektefeller og foreldre), som at voksne studenter har et egnet sted å tilbringe karantene.
  • Det burde gjøres samme unntak fra karantenehotellordningen for norske studenter folkeregistrert utenfor Norden, som det gjøres for norske studenter folkeregistrert i andre nordiske land. Det er ingen åpenbar grunn til at det gjøres en forskjell her når unntaket gjelder nesten alle norske studenter i utlandet.
  • Det er urimelig og ulogisk at det gjøres unntak fra karantenehotellordningen for arbeidsreisende. Høringsnotatet viser gjentatte ganger til importsmitte fra arbeidsreisende, og det har vært flere reportasjer i media om arbeidsreisende fra utlandet som har brutt karanteneplikten etter karantenehotellordningen ble innført. Samtidig er det ingenting som tyder på at reisende som besøker nær familie i Norge har vært en betydelig kilde til smittespredning. Gitt at arbeidsreisende må tilbringe 10 dager i karantene i de fleste tilfeller, er det få grunner til at de ikke kan gjøre dette på karantenehotell. I motsetning til nær familie, frarøver man ikke en arbeidsreisende retten til familieliv og dette er et til sammenligning svært lite inngripende tiltak (når den arbeidsreisende uansett skal tilbringe karantenen utenfor sitt hjem).