Høringssvar fra Heidi Knight

Dato: 27.11.2020

Jeg synes det er fryktelig at min ektemann, som har tilgang på bolig som han er oppført som hovedlånetaker på boliglånet, men ikke hjemmelshaver ( det er det jeg som er) , med fire soverom og to bad, skal være nødt til å legge seg inn på karantenehotel. Han har sittet alene med hjemmekontor i 4 mnd siden han dro tilbake til arbeidslandet sitt, vil kunne legge fram en negativ pcr test tatt mindre enn 72 timer før innreise, og nå må han likevel i karantenehotell.

De som kommer for å jobbe er fritatt så lenge arbeidsgiver skriver en Mail om at de har egnet oppholdssted . Hvorfor kan ikke jeg skrive en slik garanti? Hvor er tilliten?????

Med hilsen
Heidi Knight