Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 853272

Dato: 26.11.2020

Alle som kan dokumentere en egnet bolig, må kunne ta karantene der og slippe karantenehotell. Det viktigste er at karanten blir gjennomført.

Husstander som reiser sammen, må få ta karantene sammen.