Høringssvar fra Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel