Høringssvar fra LO Stat

Dato: 26.02.2021

Til Arbeids- og Sosialdepartementet

Vedlagt følger høringssvar fra LO Kommune og LO Stat

mvh

Dag Westhrin

LO Stat

Møllergata 10

0179 Oslo

Vedlegg