Høringssvar fra Universitetet i Stavanger

Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning lektorutdanning faglærerutdanning yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning

Dato: 27.11.2015

Svartype: Uten merknad

Vedlegg

Til toppen