Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endring i rammeplan for lærerutdanninger

Dato: 27.11.2015

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen