Høringssvar fra NTNU

Høringssvar fra NTNU

Dato: 27.11.2015

Svartype: Med merknad

Høringen er sendt ut til fakultetene som er involvert i lektorutdanningene på NTNU.  NTNU har ingen innvendigner mot forslaget til §2 om læringsutbytte i rammeplanene. Det ses som positivt om lærerne innehar de foreslåtte kunnskapene og ferdighetene.

Vedlegg

Til toppen