Høringssvar fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Forslag til endring i forskrifter om rammeplaner - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og unge.

Dato: 23.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringssvar fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Mvh

Ellen Rye

Vedlegg

Til toppen