Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Dato: 28.12.2020

Statens helsetilsyn støtter forslaget

Statens helsetilsyn støtter forslaget til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, slik at sykepleiere gis en midlertidig rett til å rekvirere vaksine i henhold til vaksineprogram mot covid-19. Forslaget støttes med begrensningen om at det gjelder sykepleiere som er ansatt i virksomheter som har direkte eller delegert/avtalefestet ansvar for vaksineprogrammet, slik det fremgår i forslaget. Vi mener også at det er hensiktsmessig at rekvireringsretten i tillegg gjelder legemidler som er nødvendige i forbindelse med vaksinering (som for eksempel adrenalin), slik forslaget også inneholder.

Statens helsetilsyn vil bemerke

Statens helsetilsyn vil bemerke at det er avgjørende viktig at ansvarlig virksomhet sørger for å tilrettelegge slik at det enkelte helsepersonell kan ivareta oppgaven med gode og forsvarlige rammer. Det må sørges for nødvendig opplæring og det må utarbeides nødvendige rutiner. Virksomheten må videre sørge for å etablere et system for å følge med og følge opp.

.