Forsiden

Høringssvar fra Mattilsynet

Dato: 15.10.2021

Hei,

Vedlagt følger høringssvar fra Mattilsynet til Forslag til endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere.

Vennlig hilsen

Siri Løtvedt

Fagdirektør

Seksjon dyrehelse

Vedlegg