Forsiden

Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 16.10.2021

Viser med dette til forslag om endring i forskrift 19. januar 2009 nr 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen og endring i forskrift 27. mai 2003 nr 657 om dyrepleiere for bedre nyttiggjøring av medbragt kompetanse fra tredjeland.

Innspill fra Fagforbundet og faggruppen for dyrepleiere og klinikkassistenter:

Behovet for dyrepleiere er stort, og bransjen er i stadig utvikling både her hjemme og i utlandet. I dag er det store forskjeller på utdanningsnivå samt at praktisk- og faglig kunnskap kan variere mye.

Fagforbundet mener det er viktig at det foreligge klare minimumskrav til kunnskap og kompetanse for å få autorisasjon som dyrepleier.

Vi opplever at praksisperiode alene ikke er godt nok, da det kan være store forskjeller på ulike klinikker i behandlingstilbud, kompetanse og krav til hva en dyrepleier gjør.

Fagforbundet vil derfor at en må avlegge kunnskapsprøve/egnethetstest hos NMBU med mindre en kan dokumentere godkjent eller relevant utdanning ved søknad om autorisasjon hos Mattilsynet.

Utover dette stiller vi oss bak og støtter høringssvar avgitt av Norsk Dyrepleier- og assistentforening.

Jarle Kristoffersen

Fagleder

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Fagforbundet

Charlotte Endresen

Leder

Fagforbundets faggruppe for dyrepleiere og klinikkassistenter