Forsiden

Høringssvar fra Norsk dyrepleier- og assistentforening

Dato: 17.09.2021

Høringssvar fra Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) - Forslag til endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere.

Viser til høring høringsbrev med forslag om endring i forskrift 19. januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen og endring i forskrift 27. mai 2003 nr. 657 om dyrepleiere for bedre nyttiggjøring av medbragt kompetanse fra tredjeland.

Norsk dyrepleier- og assistentforening har følgende innspill:

Det er stor forskjell på utdannelsen av dyrepleiere og lovverk rundt bruk av dyrepleiere i forskjellige land, både i Europa og resten av verden. Utdannelsen til dyrepleier i Norge ligger på bachelornivå, mens man finner utdannelsen til dyrepleiere både på universitetsnivå, yrkesfag og distansekurs i andre land. Enkelte land har fortsatt som standard med «på jobb trening» slik det også var i Norge før dyrepleierutdannelsen startet opp her ved Veterinærhøgskolen i 1994 og har ingen formell utdannelse av dyrepleiere.

I mange land er ikke dyrepleier kommet inn i lovverket som dyrehelsepersonell, dette fører til at det er stor forskjell på kvalifikasjoner til dyrepleiere både i Europe og i resten av verden.

Vi i Norsk dyrepleier- og assistentforening ser at dyrepleiere benyttes til stadig mer avansert behandling innenfor veterinærmedisin. Veterinærer og eiere har en større forventning om dyrepleierens kunnskap og profesjonalitet enn tidligere. Vi mener derfor at det bør sikres at dyrepleiere med autorisasjon viser at de har et minimum av ferdigheter og kunnskaper.

Vi mener at ordning med praksis på klinikk før man får tildelt autorisasjon ikke vil luke ut dyrehelsepersonell som har store kunnskapshull. Vi ønsker derfor at man går bort fra ordning med autorisasjon som dyrepleier etter prøveperiode. Kandidater som i dag testet med en kunnskapsprøve/egnethetstest etter søknad på autorisasjon hos Mattilsynet testes med en praktisk kunnskap og ferdighets test som ligger i 2.året på studiet ved NMBU, Veterinærhøgskolen.

Vi mener at kandidater som ikke kan vise til utdannelse på samme nivå og som dekker samme tema som den norske dyrepleierutdannelsen bør gjennomgå kompetansetest/ egnethetstest for å sikre at kandidaten har et minimum av kunnskaper før de får rett til autorisasjon.

Linda Ytrøy Heidi Rasch Johnsen

Leder Styremedlem

Vedlegg