Forsiden

Høringssvar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Dato: 12.10.2021

Vi viser til forslag om endring i forskrift 19. januar 2009 nr 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen og endring i forskrift 27. mai 2003 nr 657 om dyrepleiere for bedre nyttiggjøring av medbragt kompetanse fra tredjeland.

Tilgangen på veterinærer som ønsker å jobbe med produksjonsdyr eller å delta i vakttjenesten, er utfordrende flere steder i Oslo og Viken.

Rekruttering av nye veterinærer er krevende.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt meldinger om at situasjonen enkelte steder i perioder har vært så kritisk, at distriktet har vært uten tilgang på veterinærer som kan behandle produksjonsdyr på dagtid.

Generelt vil derfor alle tiltak som kan styrke tilgangen på kvalifisert dyrehelsepersonell være positivt.