Høringssvar fra Mattilsynet

Dato: 09.12.2021

Hei,

Vedlagt er høringssvar fra Mattilsynet.

Vennlig hilsen

Siri Løtvedt

Fagdirektør

Vedlegg