Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Dato: 15.11.2021

Vennligst se vedlagte høringsuttalelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter.

Vennlig hilsen,

Johan Strömgren

Vedlegg