Høringssvar fra Knut Hamsun js./vgs.

Dato: 14.11.2021

Høringssvar fra Knut Hamsun joarkkaskåvllå/videregående skole, Hamarøy

Dato: 14.11.2021

Forslag til endringer i samelovens språkregler

Vedlegg

Vedlegg