Høringssvar fra Norske kveners forbund

Dato: 15.11.2021

I utforminga av en fornya samisk språkpolitikk er det viktig å analysere konsekvensene for kvensk språk. Dette er viktig i områder som tradisjonelt er både samisk og kvensk språklige. Det er uheldig om tiltak for samisk språk vil komme til hinder for revitalisering av kvensk språk i samme område. Særlig i tradisjonelt flerspråklige områder behøves egne strategier for å kunne ivareta språkmangfoldet.