Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 24.08.2021

Svartype: Uten merknad

Borgarting lagmannsrett avstår fra å inngi høringsuttalelse til høringen.