Høringssvar fra Sálas - Sámi lágádus- ja aviisasearvi / Samisk forlegger- og avisforening

Dato: 11.11.2021

Se vedlagt uttalelse

Vedlegg