Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 01.11.2021

Svartype: Uten merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i saken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør