Høringssvar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)