Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato: 26.10.2021

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har vurdert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen. Norsk senter for forskningsdata (NSD) er nevnt i høringen. Vi gjør oppmerksom på at deler av NSD inngikk i HK-dir 1.juli 2021, og at resten av NSD inngår i Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, 1. januar 2022.