Høringssvar fra Statsforvalteren i Trøndelag

Dato: 15.11.2021

Statsforvalteren i Trøndelag gir med dette uttalelse til foreslåtte endringer i Samelovens kap.3. Se vedlegg.

Vedlegg