Høringssvar fra Røros kommune

Dato: 15.11.2021

Vedlagt er Røros kommune sitt høringssvar. Høringsinnspillet er vedtatt i formannskapet 11.november 2021.

Vedlegg