Høringssvar fra Ä'vv Saa'mi mu'zei - Ä'vv Skoltesamisk museum

Dato: 15.11.2021

Ä'vv Saa'mi mu'zei/Ä'vv Skoltesamisk museum mener at for at de samiske språkene og norsk skal oppfattes likeverdige, så må de også likestilles. Derfor må forslaget i § 1-5 i sameloven også inkludere likestilling for skoltesamisk, umesamisk og pitesamisk, og disse tre språkene må omtales på lik linje med nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Ä'vv Saa'mi mu'zei/Ä'vv Skoltesamisk museum er positiv til forslaget om en forvaltningsområdeordning med tre kommunekategorier, og ønsker å påpeke at det er spesielt viktig å legge til rette for vitalisering av det skoltesamiske språket i Sør-Varanger, som landets eneste skoltesamiske kommune. Det har i det siste vært en økende interesse for skoltesamisk språk i Norge, særlig i kommunen vår. Dette underbygges bl.a. av Torkild Rasmussens rapport "Skoltesamisk språksituasjon i Norge - Strategier og tiltak for vitalisering av språket" fra mars 2021, som ble utført på bestilling fra Sametinget. Videre har Sør-Varanger kommune i år søkt om dispensasjon for å få anledning til å skilte på fire språk, hvor skoltesamisk er ett av disse. Ä'vv Saa'mi mu'zei/Ä'vv Skoltesamisk museum mener det er viktig og naturlig å legge til rette for skilting på skoltesamisk, som et ledd i språklig og kulturell revitalisering.